אפוסטיל (Apostille) הינו המונח המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה (כגון תעודת נישואין, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שיצא מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה הינה רשמית, מקורית, והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך.

l

כמו כן מאשר האפוסטיל את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריונים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

האפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת.

על אמנת האג (אמנת האפוסטיל) חתומות רוב מדינות אירופה, ארצות הברית, וכן מדינות נוספות באמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה ואוקיאניה. מדינת ישראל חתומה על האמנה, ואף תיקנה בשנת 1977 תקנות לשם יישומה.

לפי התקנות מוסמך משרד החוץ, רשם בית משפט השלום, או עובד מדינה שמונה לכך להמציא לדורש אפוסטיל.